logo

DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. is een groeiend architectenbureau met een innovatief team. Het bureau treedt namens de opdrachtgever op als een onafhankelijk architect en adviseur met daarnaast onder andere een specialisatie in bouwprocesmanagement. Met een portfolio van bijna 1500 projecten willen wij ons blijven actualiseren binnen ons vakgebied en gaan wij graag elke uitdaging aan.

WERKZAAMHEDEN

ARCHITECT ALS ADVISEUR
DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. treedt niet alleen op als architect, maar ook als adviseur binnen alle fases van het projectproces, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoerende fase, van de eerste schets tot en met oplevering. De rol van adviseur kan een divers scala van opdrachten inhouden, van het houden van toezicht tijdens de bouw tot het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen voor grote complexe bouwwerken. Ook het adviseren van de opdrachtgever in het voortraject van de ontwerpfase, een zogenoemde haalbaarheidsstudie, is een van onze sterke punten.

BOND VAN NEDERLANDSE ARCHITECTEN (BNA)
Het bureau is lid van de BNA (branche vereniging). De BNA is de enige Nederlandse branche vereniging van architecten. Alle werkzaamheden welke door DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. worden verricht, worden uitgevoerd conform de door de BNA opgestelde DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011).

WERKGEBIED
DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. heeft een uitgebreid werkgebied met alle denkbare disciplines binnen de bouw op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw, civiele bouw, renovatie en vernieuwbouw.

DISCIPLINES
– ontwerpen
– technisch tekenen
– visualiseren
– bouwmanagement
– bouwbegeleiding
– bouwkostenramingen en -bewakingen
– bouwkundig advies
– projectcoördinatie
– haalbaarheidsstudies
– advisering bouwschade
– renovatie- en herstelwerkzaamheden
– vernieuwbouw
– uitbreidingen

GEKWALIFICEERDE MEDEWERKERS
Om de soms complexe projecten te kunnen realiseren beschikt DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. over goed opgeleide en creatieve medewerkers. Om te kunnen blijven beschikken over gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, wordt gestreefd naar het in eigen beheer opleiden en begeleiden van jonge schoolverlaters tot ervaren en gemotiveerde medewerkers. DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. is derhalve ook een erkend leerbedrijf.


GESCHIEDENIS

1924 TOT EN MET 1980
DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. heeft een historie van ruim 90 jaar. Het bureau werd opgericht in 1924 door architect Snijders. De beginjaren worden gekenmerkt door kleinschalige aanpassingen aan woonhuizen en later door nieuwbouw van diverse woonhuizen. Het werkgebied bestrijkt in hoofdzaak Vlaardingen, Maasland en Schipluiden.

In 1938 wordt opdracht gegeven voor een ontwerp van een nieuwe kerk in Vlaardingen-Ambacht. Dit luidt voor het architectenbureau een tijd in van vooral veel renovatiewerk aan kerkgebouwen in de hele regio.

1980 TOT EN MET 2002
In 1980 wordt het architectenbureau overgenomen door Bert de Vilder en wordt de naam gewijzigd in Architektenburo Bert de Vilder BNA B.V. Onder zijn leiding is vanaf die tijd een groei doorgemaakt naar grotere projecten. Ook is het werkgebied van het bureau vergroot: utiliteitsbouw, digitaal tekenen, projectmanagement en visualiseren.

2002 TOT EN MET 2006
In 2002 treedt Martin Zonneveld toe tot de directie van het architectenbureau en wordt de naam veranderd in DeVilder&Zonneveld Architecten B.V.

2006 TOT EN MET HEDEN
Bert de Vilder trekt zich terug als directielid en blijft als architect en adviseur betrokken bij het bureau. Als gevolg van het toenemende aantal opdrachten is het bureau gegroeid tot een middelgroot architectenbureau.