logo

DISCLAIMER

Door de website van DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. te gebruiken stemt u in met de volgende disclaimer.

AANSPRAKELIJKHEID
De website van DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

Deze site kan links bevatten naar andere websites. De Vilder&Zonneveld Architecten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan onze site gelinkte websites van derden.

Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. De Vilder&Zonneveld Architecten B.V. behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkende kracht.

INHOUD
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht fouten in de spelling en/of grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

AUTEURSRECHT
Niets van deze website mag zonder schriftelijk en voorafgaande toestemming van DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

MAIL
Een mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Een bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren en de bestanden te verwijderen. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. U kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.

Tevens stelt DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. zich niet aansprakelijk voor de inhoud en/of juistheid van informatie uit een link of enig ander meegezonden (digitaal) document van derden. Hieronder vallen alle documenten zonder geldig DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. Logo.

(DIGITALE) DOCUMENTEN
1. De (digitale) documenten die u van ons krijgt aangeleverd zijn een kopie van het origineel en dienen uitsluitend als onderlegger voor de werkzaamheden te worden gebruikt waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De (digitale) documenten en de drager van deze informatie blijven te allen tijde eigendom van DeVilder&Zonneveld Architecten B.V.

2. De (digitale) documenten kunnen gebruikt worden voor het aangeven van gegevens en voor het maken van afdrukken en verschaffen van informatie ten behoeve van het project. De gegevens, informatie en basisuitgangspunten inclusief de onderhoek in onze digitale documenten mogen zonder onze schriftelijke toestemming geenszins aangepast, gewijzigd, verwijderd of (voor andere doeleinden) gekopieerd worden.

3. DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Ook kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor latere wijzigingen in (digitale) bestanden die van invloed zijn op reeds verstrekte bestanden. De bewaking hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers.

4. DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. heeft zijn (digitale) bestanden gecontroleerd op virussen en verklaart dat deze virusvrij zijn. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij/zij DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. hiervoor nooit aansprakelijk stellen.

5. De geleverde (digitale) bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. en onder dezelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld. Eventuele beschadigingen kunnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.

PRIVACY
De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoeling, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via de mail contact met ons op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

Het gebruik van de met wachtwoord beveiligde delen van de website zijn alleen toegankelijk voor de door DeVilder&Zonneveld Architecten B.V. gemachtigde personen.
Versie januari 2018