logo

ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP

ASHRAM COLLEGE


In opdracht van het Ashram College werd door ons bureau een studie verricht naar het samenvoegen van twee schoollocaties in de gemeente Nieuwkoop. Deze studie resulteerde in de sloop en herontwikkeling van de ene locatie en renovatie en uitbreiding van de andere locatie.

De uitbreiding bestond onder andere uit een aula anex verblijfsruimte, keuken, diverse lesruimtes en kantoren en verblijfruimtes voor docenten. In een latere fase is tussen de uitbreiding van de school en de bestaande gymzaal een grote ruimte voor beroepseducatie ontworpen en gebouwd. De bestaande- en nieuwbouw zijn verbonden door en doorgaande verhoogde verkeersgang, waardoor een logische en overzichtelijk routing is ontstaan.

locatie Lindelaan 2, Nieuwkoop
opdrachtgever Katholieke Scholengemeenschap Ashram College
oppervlak 2.505 m²
bouwtijd 10 maanden
oplevering 1999
Datum:januari 01, 1890